Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 46:2007 về chống sét

Tiêu chuẩn xây dựng VN về chống sét này đưa ra những chỉ dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống chống sét cho các công trình xây dựng. Hãy cùng điểm qua môt số điểm nhé. TCVN 9385:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 46:2007 thành Tiêu chuẩn Quốc gia. Tiêu chuẩn này … Đọc tiếp Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 46:2007 về chống sét