slide-hoa-chat-gem-erico-25a
slide-kim-thu-set-stormaster-on-sale

Tính toán và lựa chọn loại chống sét van nào cho phù hợp

chống sét van cooper

Để lựa chọn được một loại thiết bị chống sét nói chung, chống sét van tốt cần hiểu rõ được ý nghĩa của các thông số kỹ thuật liên quan đến chống sét van đó ( điện áp định mức, điện áp vận hành liên tục, đặc điểm tuyến điện áp cho bởi nhà chế tạo,…) bên cạnh đó cũng cần hiểu rõ được chế độ làm việc của lưới điện nơi lắp đặt hệ thống chống sét van gồm: chế độ nối đất, điện áp lưới định mức, các chế độ vận hành của lưới điện (chế độ cực đại, cực tiểu, sự cố) quan trọng nhất là chế độ cực đại và chế độ sự cố vì hai chế độ này ảnh hưởng trực tiếp đến tính chọn của chống sét van.

Tính toán và lựa chọn loại chống sét van nào cho phù hợp

Như bài trước cũng đã giới thiệu tới bạn đọc cách lựa chọn loại chống sét van an toàn và cách sử dụng. Bài chia sẻ hôm nay sẽ đi chi tiết hơn về cách tính toán và lựa chọn được chống sét van cần quan tâm đến những yếu tố sau:

1. Điện áp định mức của lưới điện

Cần phải biết cấp điện áp của lưới điện dựa vào đó để làm cơ sở tính chọn điện áp cho chống sét van.

Cần biết rõ chế độ nối đất của điểm trung tính để xác định được hệ số sự cố chạm đất (Ke). Theo tính toán lý thuyết: Đối với lưới điện có trung tính trực tiếp nối đất Ke = 11,4, đối với lưới điện có trung tính cách điện hay nối đất qua cuộn kháng Ke = 1,73.

chống sét van Yikun

2. Chế độ vận hành của lưới điện

Để chọn được loại chống sét làm việc ổn định ở mọi chế độ vận hành của lưới điện (cũng cần phải xem xét đến trường hợp lưới điện có thể xảy ra sự cố chạm đất khi đang vận hành ở chế độ điện áp cực đại). Cần dựa vào các thông số hệ thống áp dụng cho chống sét SiC và ZnO như sau:

– Đối với chống sét van SiC ( một loại chống sét van công nghệ cũ) cần quan tâm đến điện áp định mức. Do đó việc lựa chọn chống sét van SiC dựa vào thông số điện áp định mức.

Khi chọn thông số cần thỏa mãn điều kiện sau:

công thức

Trong đó:

  • Uâm CSV là điện áp dây ở chế độ vận hành cực đại của hệ thống Umax= (1,051¸1) Uđm lưới.
  • Uđm CSV là điện áp định mức của chống sét van.

Ở lưới điện trung tính cách điện:

công thức tính 1

+ Ở lưới điện trung tính trực tiếp nối đất:

công thức tính 2

Hệ số Ke = 1,4 ứng với chế độ vận hành có khả năng gây ra quá điện áp tạm thời là lớn nhất.  Khi trong hệ thống điện có một vài điểm trung tính của máy biến áp được thiết kế nhưng không nối đất thì Ke có xu hướng tiến dần đến trị số ke » 1,4. Còn nếu trong hệ thống điện được thiết kế mà trung tính của tất cả các máy biến áp đều nối đất thì Ke = 1,05.

– Đối với chống sét ZnO ( đây là một loại chống sét van công nghệ mới) có đặc điểm  là trạng thái vận hành các phần tử van oxit kim loại chịu điện áp đặt trên nó. Do vậy khi lựa chọn loại chống sét van này cần phải sử dụng các thông số sau:

Bước 1: Xác định hệ số điện áp tạm thời:

công thức tính 4

Hệ số quá điện áp tạm thời là hàm số theo thời gian t được cho bởi đường đặc tính biểu diễn mối quan hệ T(t).

t là thời gian tồn tại quá điện áp tạm thời nó phụ thuộc vào chế độ nối đất của điểm trung tính trong lưới điện mà chống sét được lắp đặt trên đó. Theo qui định hiện hành thì thời gian loại trừ sự cố chạm đất ở lưới trung tính nối đất trực tiếp là 10 giây, ở lưới trung tính cách điện là 2giờ

Bước 2: Chọn điện áp cho chống sét.

Trong trường hợp chống sét cần chọn có đặc tính là TC(t) hoặc Tr(t) thì phải tính chọn điện áp theo Uc hoặc Ur của chống sét tương ứng như sau

công thức tính 3
hoặc

cong thức tính

công thức tính

Trong đó:

  • Umax  là điện áp dây ở chế độ vận hành cực đại của hệ thống, Umax=(1,05¸1,1) Uđm lưới.
  • Uc là điện áp vận hành liên tục của chống sét van.
  • Ur là điện áp định mức của chống sét van.

Ở lưới trung tính cách điện:

Hệ số T được tra dựa theo đường đặc tính quá điện áp tạm thời ở thời điểm t = 7200s.

công thức tính 6

công thức tính 13
hoặc

công thức tính 8

Ở lưới trung tính trực tiếp nối đất:

Hệ số T được trả dựa theo đường đặc tính quá điện áp tạm thời ở thời điểm t =10s.

công thức tính 9

công thức tính 13
hoặc

công thức tính 8

Từ những cách tính toán và thông số kỹ thuật của chống sét van để lựa chọn được chống sét van cho phù hợp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

090.158.3388